Wat is een pedagoog

Een pedagoog is een opvoeddeskundige die ingezet kan worden voor de begeleiding van kinderen met problemen, en voor de begeleiding en advisering van ouders. Dit kunnen licht opvoedkundige vraagstukken zijn, maar ook begeleiding bij gedragsproblemen of ontwikkelingsachterstand, leerproblemen/stoornis of een problematische opvoedingssituatie. Ook in de ondersteuning van kinderen met een autismespectrum stoornis, en hun opvoeders, kan een pedagoog veel betekenen.